Obchodní podmínky

obchodní společnosti Discoverybakers s.r.o. se sídlem Na Příkopě 393/11, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 08491208

I. Úvodní prohlášení:

1/ Dodavatel prohlašuje, že v den vyřízení této objednávky splňuje veškeré právní předpoklady pro podnikání na území České republiky.

II. Zboží, ceny a objednání zboží:

1/ Dodavatel dodá zboží, které je v jeho výlučném vlastnictví, objednateli k zakoupení na základě potvrzení objednávky objednatele tlačítkem -objednat- a za kupní ceny z aktuálně platného ceníku dodavatele, dle podmínek daných touto smlouvou.
2/ Náklady na dopravu hradí objednatel. Dodací náklady jsou dle zvoleného způsobu dopravy. Částka za dodání bude objednateli fakturována společně se zbožím jedním daňovým dokladem.
3/ Dodavatel zajišťuje dopravu PPL, případně jinou dodací službou.

III. Dodací podmínky, práva a povinnosti smluvních stran:

1/ Zboží vám bude doručeno do 5ti pracovní dnů od připsání peněz na účet prodejce nebo v případě dobírky do 5ti pracovních dnů od objednávky.
2/ Zboží bude dodáno na adresu uvedenou v objednávce jako adresa dodání.
3/ Dodavatel je povinen vystavit k prodávanému zboží řádný daňový doklad, který je nedílnou součástí dodávky.
4/ Nakupující se zavazuje odebrat objednané a zaslané zboží a zaplatit celou cenu za objednané zboží a případné další poplatky (poštovné, dobírka) uvedené v závazné objednávce. Pokud tak neučiní, má prodávající právo vymáhat po nakupujícím zaplacení vzniklých nákladů dle platného zákona.  
5/ Pokud kupující uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle nového občanského zákoníku (dále jen NOZ), prodejce vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na bankovní účet, příp. adresu prodejce. Prodejce nevrací částku za bankovní operace spojené s platbou zpět na účet objednavatele, příp. poštovné a balné.
6/ Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na objednatele až úplným zaplacením kupní ceny za zboží.
7/ Na základě NOZ má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s výjimkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal. Toto zboží nesmí jevit známky používání, musí být v neporušených originálních obalech s veškerým příslušenstvím. Musí být nepoškozené, v opačném případě nakupující ztrácí nárok na vrácení tohoto zboží. Pokud nakupující splní výše uvedené podmínky, vzniká mu nárok na vrácení peněz. V tomto případě odešlete zboží zpět na následující adresu: Discoverybakers s.r.o., Na Příkopě 393/11, Praha 1. Kupní cena vám bude vrácena poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet.
8/ Nezasílejte nám prosím zboží zpět na dobírku. Zásilka na dobírku nemůže být přijata.

IV. Závěrečné ustanovení:

1/ Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními NOZ.
2/ Prodejce si vyhrazuje právo na změnu tohoto nákupního řádu.